پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات ایران

مزایدات 06/14

+ مناقصه ایران ; ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳٩٤
comment نظرات ()

مناقصات 06/14

بارگیری، حمل و تخلیه مقدار حدود 5700 تن انواع نهاده های زراعی از مبداء انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یزد

+ مناقصه ایران ; ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳٩٤
comment نظرات ()

مزایدات 06/12

+ مناقصه ایران ; ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳٩٤
comment نظرات ()

مزایدات 06/12

+ مناقصه ایران ; ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳٩٤
comment نظرات ()

مناقصات 06/12

+ مناقصه ایران ; ٩:٤٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳٩٤
comment نظرات ()

مزایدات 06/11

+ مناقصه ایران ; ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳٩٤
comment نظرات ()

مناقصات 06/11

+ مناقصه ایران ; ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳٩٤
comment نظرات ()

مزایدات 06/10

+ مناقصه ایران ; ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳٩٤
comment نظرات ()

← صفحه بعد صفحه قبل →